Положення Про Постійні Комісії Міської Ради

Стаття 71. Порядок організації та форми роботи постійної комісії. Стаття forty one. Процедура голосування з питань включених до порядку денного. Стаття 20.

що робить міська рада

Перша сесія новообраної міської ради скликається міською територіальною виборчою комісією не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує правомочність складу ради. Під час проведення закритих засідань (закритого розгляду окремих питань порядку денного) забороняється ведення усіх видів трансляції та аудіо- та відеозапис у залі засідань. Загальний склад міської ради – 34 депутати, які обираються мешканцями територіальної громади на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та власними актами. Стаття 49.

Незалежний Виконком Чи Команда Міського Голови?

Депутатські запити реєструються в організаційному відділі ради. Звіти і зустрічі депутатів ради з виборцями висвітлюються засобами масової інформації. СТАТТЯ 11. Обов’язки депутата у раді та її органах. Рада затверджує символіку (герб, прапор, тощо) міста Чорноморська. Використання символіки міста іншими суб’єктами права можливе лише з дозволу ради.

Оприлюднення проєкту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій провадиться в порядку, визначеному статтею 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Позачергова сесія із зазначенням проекту порядку денного скликається міським головою за необхідності. Розділ 18. Тимчасові контрольні комісії та робочі групи міської ради.

Спортивні Змагання Серед Дітей З Порушенням Фізичного Розвитку До Дня Святого Миколая

Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування», в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Під час пленарного засідання депутатська фракція (група) має право на одну перерву для узгодження позицій. Така перерва надається головуючим без прийняття процедурного рішення ради тривалістю, про яку просить ініціатор, але не більше 15 хвилин. Перерва надається на вимогу голови (за його відсутності заступника голови) депутатської фракції (групи).

Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається. Як представник інтересів Гадяцької міської територіальної громади депутат ради виконує свої обов’язки відповідно до ст. 10 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”. Депутат міської ради здійснює прийом виборців. Звернення, заяви, скарги та пропозиції, які надійшли від громадян, депутат розглядає у визначені законодавством терміни та вживає необхідних заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення, користуючись наданими законодавством правами.

Стаття fifty one. Право депутата на депутатське звернення та депутатське запитання. Стаття sixteen.

Перед розглядом питання порядку денного головуючий на засіданні може робити повідомлення, які вважає доцільними; у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході засідання, але не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування. На пленарне засідання міської ради запрошуються особи, присутність в блоге яких необхідна під час розгляду питань порядку денного. Депутат міської ради, до якого рада вжила захід дисциплінарного впливу, може опротестувати рішення у письмовій формі, подавши письмовий протест голові міської ради. Рада на наступному своєму засіданні повертається до розгляду цього питання.

Протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії Ради міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря Ради. При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед Чортківською міською територіальною громадою , відповідальним – перед Радою. Посади, на які осіб призначає Чортківський міський голова на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України. Комунікація між депутатами міської ради відбувається у вайбер групі «Депутати міської ради восьмого скликання», у якій адміністратор – секретар міської ради. Повноваження депутата Ради починаються з дня відкриття першої сесії Ради з часу офіційного оголошення підсумків виборів міською територіальною виборчою комісією, складання присяги і закінчуються у день відкриття першої сесії Ради нового скликання, крім передбачених законом випадків. Пленарні засідання Ради, засідання постійних комісій та інших органів Ради, крім випадків, встановлених законами України та цим Регламентом, є відкритими.

Комісія за дорученням міської ради, міського голови, секретаря міської ради або з власної ініціативи вивчає діяльність підзвітних і підконтрольних міській раді виконавчих органів. Попередньо розглядає, готує рекомендації та висновки за рішенням міської ради, пов’язані із створенням, ліквідацією, реорганізацією та перепрофілюванням підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста. Кількісний склад постійних комісій, предмети їхнього відання можуть бути змінені за рішенням Миколаївської міської ради. Заходи впливу передбачені підпунктами 1, 2 пункту 1 цієї статті Регламенту, застосовуються до порушників за невиконання вимог статей 23, 24 Регламенту, а також до порушників, що вчинили такі порушення на засіданнях постійної чи тимчасової контрольної комісій, в т.ч. Виступає без дозволу, перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово тощо.

×

Register to see prices 👍

preloader